PomiƄ, aby przejƛć do informacji o produkcie
1 z 13

Pukex

✹👑đ‘Ș𝒗𝒓𝒆𝒐𝒛 đ‘ș𝒑𝒓𝒂𝒚 𝒅𝒐 𝒖𝒔𝒖𝒘𝒂𝒏𝒊𝒂 𝒌𝒖𝒓𝒛𝒂𝒋𝒆𝒌 𝒊 𝒎𝒆𝒕𝒌𝒊 𝒛 𝒋𝒂𝒅𝒆𝒎 𝒑𝒔𝒛𝒄𝒛𝒆Ƃ(đŸ‘šâ€âš•đ‘Źđ‘šđ‘«đ‘œ 𝒁𝑹𝑳𝑬đ‘Ș𝑹)🐝🐝(đŸ”„đ‘¶đ’”đ’•đ’‚đ’•đ’đ’Š 𝒅𝒛𝒊𝒆Ƅ 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒐𝒄𝒋𝒊 80% 𝒕𝒂𝒏𝒊𝒆𝒋)

✹👑đ‘Ș𝒗𝒓𝒆𝒐𝒛 đ‘ș𝒑𝒓𝒂𝒚 𝒅𝒐 𝒖𝒔𝒖𝒘𝒂𝒏𝒊𝒂 𝒌𝒖𝒓𝒛𝒂𝒋𝒆𝒌 𝒊 𝒎𝒆𝒕𝒌𝒊 𝒛 𝒋𝒂𝒅𝒆𝒎 𝒑𝒔𝒛𝒄𝒛𝒆Ƃ(đŸ‘šâ€âš•đ‘Źđ‘šđ‘«đ‘œ 𝒁𝑹𝑳𝑬đ‘Ș𝑹)🐝🐝(đŸ”„đ‘¶đ’”đ’•đ’‚đ’•đ’đ’Š 𝒅𝒛𝒊𝒆Ƅ 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒐𝒄𝒋𝒊 80% 𝒕𝒂𝒏𝒊𝒆𝒋)

Cena regularna 110,00 zƂ
Cena regularna 159,94 zƂ Cena promocyjna 110,00 zƂ
W promocji Wyprzedane
✹Trzyetapowa terapia✹✹

Darmowa dostawa z opcją pƂatnoƛci gotówką przy odbiorze.

Oferta rabatowa ograniczona czasowo – ostatni dzieƄ

Pierwsze 100 zamówieƄ otrzyma  80% rabatu, po czym cena wróci do 318 zƂ za butelkę.

CaƂkowite usunięcie wszystkich rodzajów brodawek w ciągu zaledwie 1-3 tygodni.

Skuteczny i sprawdzony w usuwaniu brodawek

PosƂuchaj historii sukcesu naszych zweryfikowanych i zadowolonych klientów!
⭐⭐⭐⭐⭐
„Na początku nie byƂem pewien, jak to zadziaƂa i czy rzeczywiƛcie będzie skuteczne, ale chciaƂem sprĂłbować. MiaƂam wiele brodawek na szyi i za kaĆŒdym razem, gdy nosiƂam koszulę z wysokim dekoltem, ciągle się zaczepiaƂy, co powodowaƂo duĆŒy dyskomfort. MĂłj mÄ…ĆŒ pomĂłgƂ mi zaaplikować đ‚đŻđ«đžđšđłâ„ą spray na konkretne obszary, poniewaĆŒ sama nie mogƂam zobaczyć brodawek. W pierwszym tygodniu stosowania brodawki stopniowo się zmniejszaƂy, zmieniaƂy kolor i swędziaƂy. Ale 10 dnia nagle zrobiƂy się czarne i wyschƂy UĆŒywanie đ‚đŻđ«đžđšđłâ„ą stopniowo pomagaƂo i 12 dnia tak się staƂo - brodawki powoli zniknęƂy, efekt koƄcowy pozostawiƂ ƛlady w miejscu brodawki, ale z czasem skĂłra zregenerowaƂa się i wyglądaƂa, jakby nic tam nie byƂo. Jestem bardzo zadowolona z dotychczasowych rezultatĂłw!" - Anna Kowalska, Warsaw
⭐⭐⭐⭐⭐
„Wynik jest bardzo dobry. Z jakiegoƛ powodu w ciągu niecaƂych trzech miesięcy nagle pojawiƂo się u mnie duĆŒo skĂłry pod pachami. SpowodowaƂo to u mnie silne mdƂoƛci, a mĂłj lekarz zaleciƂ operację w celu ich usunięcia, ale istniaƂo duĆŒe prawdopodobieƄstwo, ĆŒe powrĂłcą. Na szczęƛcie przyjacióƂka poleciƂa mi đ‚đŻđ«đžđšđłâ„ą. Jej matka miaƂa te same objawy i zostaƂa wyleczona tym produktem, więc zamĂłwiƂem 4 butelki z zamiarem wyprĂłbowania go. Jeƛli nie zadziaƂa, mogę udać się do szpitala, aby usunąć go chirurgicznie. Po 16 dniach stosowania kuracji naprawdę caƂkowicie pozbyƂem się tych tagĂłw skĂłrnych i wcale nie bolaƂo! Warto jednak zauwaĆŒyć, ĆŒe bardzo waĆŒne jest, aby uĆŒywać go konsekwentnie. UĆŒywaƂam go codziennie przez okoƂo póƂ miesiąca. W koƄcu powoli ciemniaƂy i odpadaƂy. Teraz otaczająca skĂłra wygląda ƛwietnie, gdy się goi! Nie ma potrzeby drugiego zabiegu. ZadziaƂaƂo za pierwszym razem! Zdecydowanie polecam.” - Katarzyna Nowak, KrakĂłw
⭐⭐⭐⭐⭐
„Mam 3 brodawki na twarzy i przez to czuję się bardzo niepewnie, zwƂaszcza gdy ludzie zawsze się na mnie gapią. ChciaƂem udać się do dermatologa, aby je usunąć, ale czas i opƂaty, które mogliby naliczyć, zniechęciƂy mnie do tego pomysƂu.
W kaĆŒdym razie natknąƂem się na ten produkt i przeczytaƂem kilka recenzji moich znajomych, ktĂłrzy mieli podobne doƛwiadczenia, ale poniewaĆŒ nie miaƂem duĆŒego doƛwiadczenia, pomyƛlaƂem, ĆŒe będę miaƂ większą szansę na sukces.
W pierwszym tygodniu stosowania leku skĂłra wokóƂ brodawki trochę swędziaƂa, ale wyraĆșnie widziaƂem, jak brodawka zaczyna ciemnieć i wysychać, po kolejnych 7 dniach skĂłra wokóƂ brodawki zaczęƂa się Ƃuszczyć, caƂa brodawka odpadƂa, a skĂłra powoli goiƂa się po zastosowaniu leku. Po przyjmowaniu Cvreoz 4 razy dziennie przez 2 tygodnie kurzajki zostaƂy caƂkowicie usunięte i nie byƂo potrzeby martwić się o przenoszenie ich na innych, poniewaĆŒ ten stan zostaƂ wyeliminowany. MinęƂo zaledwie kilka tygodni od ich zniknięcia i jestem bardzo zadowolony z rezultatĂłw! SprĂłbuj i zaoszczędĆș sobie potencjalnie ogromnych kosztĂłw leczenia!

„   – Marta Lewandowska, GdaƄsk
⭐⭐⭐⭐⭐
"  UĆŒywam tego sprayu dopiero od niecaƂego tygodnia do leczenia przebarwieƄ i ƛladĂłw na plecach i jestem zdumiony rezultatami: napina je i wygƂadza! Jestem zaskoczona, jak to dziaƂa; teraz nie wiem nie muszę mieć operacji na moich nieznoƛnych tagach! ” – Wojciech Kowalczyk, GdaƄsk

⭐⭐⭐⭐⭐
„Zmagam się z brodawkami podeszwowymi od 15 lat. Po trzydziestce przeszedƂem operację laserową brodawek na palcu duĆŒego palca. Rosną mi na brzuchu i palcach u nĂłg. W ciągu ostatnich 10 lat prĂłbowaƂem cydru jabƂkowego octu (ACV) po raz pierwszy i odniosƂo pewien sukces, ale ustąpiƂo... na trochę.Jednak nie trwaƂo to dƂugo i wrĂłciƂy, a ja sprĂłbowaƂem ponownie octu jabƂkowego przez mniej więcej rok bez większego powodzenia. Potem zdecydowaƂem się na operację. Operacje są wręcz okrutne i nieco barbarzyƄskie. W zasadzie kaleczą nogę, wycinają duĆŒÄ… dziurę i kopią tak dƂugo, aĆŒ pomyƛlą, ĆŒe tak jest. UsunąƂem wszystkie brodawki. Budzisz się i to nie jest wspaniaƂe doƛwiadczenie. Wtedy noga jest w zasadzie zabandaĆŒowana, pƂacze i krwawi tygodniami. Dobrym punktem jest to, ĆŒe operację miaƂem na początku marca 2020, tuĆŒ przed pandemią. Niestety rok pĂłĆșniej brodawki pojawiƂy się ponownie w tym samym miejscu, w ktĂłrym je usunąƂem. ByƂem bardzo sfrustrowany, straciƂem nadzieję i pomyƛlaƂem, ĆŒe muszę ĆŒyć z brodawkami podeszwowymi na zawsze.
W koƄcu znalazƂemÂ đ‚đŻđ«đžđšđł w 2023 roku i uĆŒywam go od 2 tygodni i jestem pod niesamowitym wraĆŒeniem tego produktu, to najbardziej realna i skuteczna rzecz, jaką przyszedƂem przez! Trochę to trwa, ale dziaƂają i nie wymagają cięcia ani kopania. SkoƄczyƂo się na tym, ĆŒe musiaƂem dokonać 3 zakupĂłw w ciągu okoƂo 1 miesiąca, ale brodawki caƂkowicie zniknęƂy i naprawdę nie wrĂłciƂy przez prawie 4 miesiące, odkąd przestaƂem go uĆŒywać! " -Wojciech Kowalczyk, Gdynia

Zrozumienie znamion i brodawek skĂłrnych

Jeƛli kiedykolwiek zauwaĆŒyƂeƛ maƂy kawaƂek zwisającej skĂłry na swoim ciele, najprawdopodobniej znalazƂeƛ znacznik skĂłrny. ChociaĆŒ te maƂe naroƛla są caƂkowicie Ƃagodne, dla niektĂłrych są bolesne.

Zmiany skórne (akrochordony) to maƂe, nienowotworowe naroƛla, które zwykle mają ten sam kolor co skóra. Często wyglądają jak skupisko tkanki skórnej rozciągające się od maleƄkiej Ƃodygi. Czasami są ciemniejsze i mogą przypominać wypukƂy pieprzyk. Większoƛć znaczników skórnych ma wielkoƛć od 1 do 5 mm, ale niektóre mogą urosnąć nawet do kilku centymetrów.

CO JEST POWODEM ZNAKÓW I BROZADKÓW SKÓRNYCH?

Zmiany skĂłrne i brodawki to częste naroƛla komĂłrek skĂłry. Tagi skĂłrne powstają, gdy na powierzchni skĂłry rosną dodatkowe komĂłrki. Zwykle pojawiają się, gdy skĂłra ociera się o siebie, więc osoby z nadwagą, otyƂoƛcią, w ciÄ…ĆŒy lub z luĆșną skĂłrą są bardziej naraĆŒone na rozwĂłj znamion skĂłrnych.
Osoby chore na cukrzycę, zespóƂ metaboliczny (wysokie ciƛnienie krwi, niezdrowy poziom cukru we krwi, nadmiar tƂuszczu w talii lub niezdrowy poziom cholesterolu) lub krewni są rĂłwnieĆŒ bardziej naraĆŒeni na rozwĂłj znamion skĂłrnych.
Często spotykane na: piersiach, pachach, zagięciach szyi (lub w miejscach otarcia odzieĆŒy lub biĆŒuterii o szyję), pachwinach, powiekach, brzuchu i plecach.
Brodawki powstają w wyniku infekcji wirusowych skĂłry. Najczęstsze brodawki pojawiają się zwykle na palcach, dƂoniach i stopach. Brodawki mogą rĂłwnieĆŒ pojawić się na innych częƛciach ciaƂa, w tym na twarzy, kolanach i Ƃokciach. Brodawki mają zazwyczaj szorstką, wyboistą powierzchnię i mogą mieć ksztaƂt okrągƂy lub owalny. Mogą być bolesne lub niewygodne, szczegĂłlnie jeƛli znajdują się na obciÄ…ĆŒonej częƛci ciaƂa.

Jak dziaƂa spray do usuwania brodawek i znaczników Cvreoz Bee Venom  ?

Jego aktywne skƂadniki niszczą tkankę brodawki, co prowadzi do jej rozluĆșnienia i odpadnięcia. NaĆ‚ĂłĆŒ ten ƛrodek do usuwania brodawek na twarz lub ciaƂo, aby wysuszyć i zmniejszyć znaczniki skĂłry, aĆŒ w naturalny sposĂłb spadną z powierzchni skĂłry.


Jego aktywne skƂadniki niszczą tkankę brodawek, powodując jej rozluĆșnienie i odpadnięcie. NaĆ‚ĂłĆŒ ten ƛrodek do usuwania brodawek na twarz lub ciaƂo, aby osuszyć i zmniejszyć plamy skĂłrne, aĆŒ w naturalny sposĂłb spadną z powierzchni skĂłry.
Julianna KrĂłl

Jako dermatobiolog doskonale zdaję sobie sprawę z problemów i wyzwaƄ, jakie dla pacjentów stanowią brodawki wszelkiego rodzaju. W ciągu mojej 15-letniej kariery klinicznej widziaƂem niezliczoną liczbę pacjentów, którzy bardzo cierpieli z powodu tortur i bólu związanego z tą chorobą. Na podstawie artykuƂu badawczego opublikowanego w International Journal of Dermatology w 2023 roku dokonaƂem niezwykƂego odkrycia na temat wpƂywu jadu pszczelego na organizm czƂowieka.

Stwierdzono, ĆŒe aktywne biaƂka biologiczne występujące w jadzie pszczelim, zwane peptydami jadu pszczelego, skutecznie hamują proliferację keratynocytĂłw w brodawkach i szybko zabijają komĂłrki skĂłry, ktĂłre utworzyƂy się w obrębie brodawek, powodując ich stopniowe odbarwianie, ciemnienie, a następnie odpadają w ciągu 1 do 2 tygodni. I uczyƄ z tego kluczową opcję leczenia pozwalającą na caƂkowite usunięcie brodawek. Czerwiec 2023 Po ponad miesiącu intensywnych badaƄ i ekstrakcji odkryƂem, ĆŒe jad pszczeli wytwarzany przez pszczoƂy nowozelandzkie szybko Ƃączy się z ludzką tkanką skĂłrną. Aktywując i uƂatwiając ten proces, skutecznie hamuje proliferację keratynocytĂłw w obrębie brodawki i szybko zabija komĂłrki skĂłry, ktĂłre juĆŒ utworzyƂy się w obrębie brodawki.

PoƂączyƂem rĂłĆŒne skƂadniki botaniczne, ktĂłre od dawna okazaƂy się korzystne w usuwaniu brodawek, aby stworzyć spray do usuwania brodawek i znacznikĂłw z jadem pszczelim Cvreoz . Dowody eksperymentalne wykazaƂy, ĆŒe ten spray jest najlepszym wyborem w leczeniu brodawek. Mieszanka tych skƂadnikĂłw wraz z potÄ™ĆŒnymi wƂaƛciwoƛciami jadu pszczelego stanowi przeƂomowe rozwiązanie umoĆŒliwiające caƂkowite leczenie brodawek od przyczyny.

Jestem bardzo podekscytowany potencjaƂem tego sprayu, ktĂłry moĆŒe przynieƛć ulgę i nadzieję pacjentom cierpiącym na brodawki na caƂym ƛwiecie. Jego unikalna formuƂa ma zdolnoƛć przywracania zdrowia skĂłry i poprawy jakoƛci ĆŒycia osĂłb cierpiących na tę trudną chorobę. Jako dermatolog mogę ƛmiaƂo polecić spray do usuwania brodawek i znacznikĂłw Cvreoz Bee Venom and Tag jako najlepsze rozwiązanie.

Wszystkie skƂadniki pochodzą z naturalnych roƛlin i jadu pszczelego, nie są testowane na zwierzętach!

Jad pszczeli:  Jad pszczeli to jad pszczóƂ nowozelandzkich. Jest to metoda pobudzania pszczóƂ do wydalania jadu pszczelego za pomocą znieczulenia eterowego. Ta naturalna substancja nie zagraĆŒa ĆŒyciu i jest znana ze swoich potencjalnych korzyƛci w leczeniu rĂłĆŒnych brodawek i rĂłĆŒnych chorĂłb skĂłry. MoĆŒe regulować odpowiedĆș immunologiczną i hamować cytokiny prozapalne. Jad pszczeli jest stosunkowo bezpiecznym modulatorem odpornoƛci o wƂaƛciwoƛciach przeciwwirusowych. Dlatego moĆŒe rĂłwnieĆŒ skutecznie leczyć brodawki zakaĆșne wirusowo i skutecznie zabijać komĂłrki skĂłry w brodawkach, umoĆŒliwiając im stopniową zmianę koloru, ciemnienie, a następnie odpadnięcie w ciągu 1 do 2 tygodni. Melityna, ktĂłrą odkryƂ nasz zespóƂ, ma rĂłwnieĆŒ silne wƂaƛciwoƛci przeciwzapalne, pomagając zmniejszyć stan zapalny związany z brodawkami.

5% kwas salicylowy: jako ƛrodek przeciwzapalny kwas salicylowy zmniejsza stany zapalne i pomaga kontrolować rozwĂłj brodawek. Zmniejszając zaczerwienienie i reakcję zapalną skĂłry, kwas salicylowy Ƃagodzi dyskomfort w obszarze zmian brodawkowych. Dodatkowo ma wƂaƛciwoƛci zƂuszczające, ktĂłre pomagają usunąć starzejące się komĂłrki i keratynę z powierzchni brodawek, umoĆŒliwiając odsƂonięcie nowych komĂłrek skĂłry. Wspomagając wzrost i naprawę komĂłrek skĂłry, kwas salicylowy pomaga szybko utworzyć nową, zdrową tkankę skĂłry po usunięciu brodawek. Dodatkowo kwas salicylowy ma wƂaƛciwoƛci przeciwdrobnoustrojowe, ktĂłre kontrolują infekcje bakteryjne wokóƂ skĂłry.
Melaleuca Alternifolia (olejek z drzewa herbacianego) – wysusza naskórek, powodując jego wysychanie i odpadanie.
Ekstrakt z liƛci Arborvitae ZioƂo
to pomaga uzyskać czystą, zdrowo wyglądającą skórę, gdy jest stosowane miejscowo.
Borneol

Ten związek organiczny ma wƂaƛciwoƛci przeciwzakrzepowe i rozrzedzające krew. Ponadto kilka badaƄ wykazaƂo, ĆŒe borneol jest rĂłwnieĆŒ skuteczny w leczeniu stanĂłw zapalnych, Ƃagodzeniu bĂłlu i eliminowaniu nieprzyjemnych zapachĂłw. WƂaƛciwoƛci borneolu związane z gojeniem się ran naleĆŒÄ… do jego najbardziej korzystnych zastosowaƄ.

 DLACZEGO Spray do usuwania brodawek i znamion Cvreoz z jadem pszczelim jest  Twoim najlepszym wyborem?
 • Bez blizn i bezboleƛnie
 • Szybkie i widoczne rezultaty
 • Brodawki i znamiona skĂłrne odpadają w sposĂłb naturalny
 • Wspomaga odnowę i regenerację nowej skĂłry
 • Brak efektĂłw ubocznych
 • Stosować 3-4 razy dziennie
 • Oƛrodki klinicznych badaƄ medycznych udowodniƂy jego skutecznoƛć
 • Opracowane i wyprodukowane w laboratoriach zarejestrowanych w NIH w Stanach Zjednoczonych.
 • Nie zawiera ĆŒadnych szkodliwych skƂadnikĂłw.
 • Ć»adnego okrucieƄstwa.
 • Bezpieczny i higieniczny
 • Polecany przez dermatologĂłw

Czy nasz filtrat jadu pszczelego pochodzi z zabijania lub szkodzenia pszczoƂom?

Nie wygląda na to, ĆŒe ktoƛ je zabija lub krzywdzi, poniewaĆŒ uĆŒywamy nowej technologii, aby uzyskać jad pszczeli bez szkody dla pszczóƂ. Eter sƂuĆŒy do znieczulania nerwĂłw pszczóƂ. Gdy pszczoƂy wdychają wystarczającą iloƛć oparĂłw eteru, pszczoƂy wypluwają miĂłd i wydalają truciznę. Gdy eter zniknie, pszczoƂy odlecą. Ten proces jest uwaĆŒany za humanitarny i nie zaszkodzi. Po kilkudziesięciu latach uprawy i hodowli w Nowej Zelandii moĆŒemy zagwarantować wysoką jakoƛć jadu pszczelego. PszczoƂy są hodowane w 100% naturalnie, hipoalergicznie, testowane dermatologicznie.

SPECYFIKACJA

Spray do usuwania brodawek i znamion z jadem pszczelim Cvreoz (1/2/4/6/10 butelek)
Pochodzenie: Międzyrzecze, Polski

Okres waĆŒnoƛci: 3 lata

Wspieramy  dostawę globalną


Z kaĆŒdego zakupionego produktu przekazujemy częƛć naszego zysku na wsparcie Cruelty-Free International, organizacji pomagającej promować ochronę zwierząt i eliminować okrucieƄstwo wobec zwierząt na caƂym ƛwiecie. Kupując nasz produkt, wspierasz nasze wysiƂki na rzecz zapewnienia kultury piękna bardziej przyjaznej zwierzętom. Nie wahaj się wƂoĆŒyć w to swojej pasji. 

PokaĆŒ kompletne dane